SkolPool Sverige - personal för skolor

SkolPool är den största privata arbetsgivaren inom medicinsk elevhälsa! SkolPool hjälper till med bemanning, rekrytering och entreprenadlösningar inom områdena Elevhälsa, SYV och Pedagogisk personal

Hyr skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, speciallärare, lärare, rektor, kurator eller SYV (studie- och yrkesvägledare) från oss.

Elevhälsa genom bemanning eller entreprenader med vårdgivaransvar. 

Oavsett om du behöver hjälp på heltid eller deltid, lång sikt eller kort sikt så kan SkolPool Sverige hjälpa dig. Genom oss kan du och din organisation få del av viktig kompetens utan att behöva anställa. Vi skräddarsyr gärna ett upplägg helt utifrån din skolas behov!

Vi erbjuder elevhälsovård, studie- och yrkesvägledning, specialpedagogisk personal, pedagoger, skolledare samt rekryteringstjänster.

Att samarbeta med SkolPool innebär en rad fördelar

- Inga kostnader för rekrytering

- Ingen risk för felrekrytering

- Inga kostnader i samband med sjukskrivning

- Ingen löne- eller annan administration vilket ger tids- och kostnadsbesparingar

- Inget personalansvar

- Möjlighet att variera tjänstens omfattning

- Möjlighet att fördela tjänster över året

- Minskad ekonomisk risk

- Kvalitetssäkrad och kompetent personal

iStock_000020496957XLarge kopia.jpg

 info@skolpool.se, 046 389 222

SkolPool Sverige ingår i koncernen Maxkompetens Sverige AB, som är noterad på First North. I koncernen ingår också bemanningsbolaget Maxkompetens, som är specialiserat på teknik, industri och IT.