SkolPool Sverige - personal för skolor

SkolPool är den största privata arbetsgivaren inom medicinsk elevhälsa! SkolPool hjälper till med bemanning, rekrytering och entreprenadlösningar inom områdena Elevhälsa, SYV och Pedagogisk personal

Hyr skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, speciallärare, lärare, rektor, kurator eller SYV (studie- och yrkesvägledare) från oss.

Elevhälsa genom bemanning eller entreprenader med vårdgivaransvar. 

skolpool logo 2 syv kurator specialpedagog.png

"SkolPool räddade oss i en situation där inget annat företag kunde tillhandahålla den kompetens som vi efterfrågade. Vi har fått kompetent personal med den rätta bakgrunden som bemöter våra elever på ett mycket bra sätt. I dessa tider när det är svårt att få tag på ung kompetent personal har SkolPool blivit en nytändning för oss. Verksamheten har lyfts tack vare SkolPool."

Raija Ikonen, rektor Enbacksskolan Stockholms stad

“Vi på Humanus Gymnasium i Lund har ett långvarigt pågående samarbete med SkolPool inom den elevvårdande verksamheten. Detta är ett samarbete som är positivt och betydelsefullt för oss! SkolPool bidrar med professionella och trevliga medarbetare, god kommunikation och ett mycket seriöst åtagande.”

Annika Segerlund, rektor Humanus Gymnasium i Lund

"Det jag uppskattar speciellt i samarbetet med SkoolPool är deras lyhördhet inför våra specifika behov och möjligheten att kunna skräddarsy en tjänst med olika delar och en prisbild som gynnar både ekonomi och kvalitet. De håller en professionell nivå och vet att det är så man bygger en långsiktig kundrelation."

Carina Leffler, Regionchef Vittraskolorna

 

 
 

 info@skolpool.se, 046 389 222

SkolPool Sverige ingår i koncernen Maxkompetens Sverige AB, som är noterad på First North. I koncernen ingår också bemanningsbolaget Maxkompetens, som är specialiserat på teknik, industri och IT.