SkolPool Sverige - personal för skolor

SkolPool är den största privata arbetsgivaren inom medicinsk elevhälsa! SkolPool hjälper till med bemanning, rekrytering och entreprenadlösningar inom områdena Elevhälsa, SYV och Pedagogisk personal

Hyr skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, speciallärare, lärare, rektor, kurator eller SYV (studie- och yrkesvägledare) från oss.

Elevhälsa genom bemanning eller entreprenader med vårdgivaransvar. 

SkolPool har ett stort nätverk och omfattande erfarenheter av att rekrytera personal, från medarbetare till ledare och specialister. Vi hjälper våra kunder med förmedlingsuppdrag och hela rekryteringsprocesser samt stödinsatser under kundens egna rekryteringsarbete. Vi hjälper också till med att bygga upp effektiva interna rekryteringsprocesser åt våra kunder.

Att använda SkolPool för rekrytering inom skolan

SkolPool rekryterar er lärare, rektor, skolsköterska, kurator eller annan personal inom skolan. Fördelar med att använda SkolPools rekrytering inom skolan:

  • Trygghet att använda en beprövad rekryteringsprocess för att finna sina kommande medarbetare och ledare
  • Tids- och kostnadsbesparingar genom en effektiv process som SkolPool genomför och tar ansvar för
  • Möjlighet att bygga en intern kvalitetssäkrad rekryteringsprocess för framtida rekryteringar
  • Kvalitetssäkring genom att få större underlag vid beslutsfattande i rekryteringsfrågor

SkolPool har genomfört rekryteringar åt både kommuner och flera av de största friskoleaktörerna.

Rekryteringsillusion-2.0-e1352106102384.png

 info@skolpool.se, 046 389 222

SkolPool Sverige ingår i koncernen Maxkompetens Sverige AB, som är noterad på First North. I koncernen ingår också bemanningsbolaget Maxkompetens, som är specialiserat på teknik, industri och IT.