SkolPool Sverige - personal för skolor

SkolPool är den största privata arbetsgivaren inom medicinsk elevhälsa! SkolPool hjälper till med bemanning, rekrytering och entreprenadlösningar inom områdena Elevhälsa, SYV och Pedagogisk personal

Hyr skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, speciallärare, lärare, rektor, kurator eller SYV (studie- och yrkesvägledare) från oss.

Elevhälsa genom bemanning eller entreprenader med vårdgivaransvar. 

SkolPool Sverige är en kunskaps- och bemanningspartner som startade sin verksamhet i Lund under 2009, med grunden i gedigen erfarenhet från pedagogiskt arbete i kombination med mångårig erfarenhet av rekrytering och personalfrågor.

Vi erbjuder flexibla, högkvalitativa och kostnadseffektiva personallösningar för skolor, kommuner och utbildningsorganisationer.

I dagsläget finns verksamhet från Ystad i söder till Sundsvall i norr med med kontor i Lund och Stockholm och tyngdpunkt på bemanning och entreprenadlösningar inom elevhälsa, specialpedagogik, studie- och yrkesvägledning och lärartjänster.

SkolPool är sedan 1/11 2014 ett auktoriserat bemanningsföretag. Läs mer på Tryggbemanning.se.

Ägarstruktur

SkolPool ingår i Maxkompetens-koncernen sedan 2014. 

Organisation

Kennet Laustrand, Operativ chef och konsultchef Stockholm och Mälardalen kennet.laustrand(@)skolpool.se, 0733-10 35 55

Sara Rubin, Operativ chef och konsultchef Stockholm och Mälardalen sara.rubin(@)skolpool.se, 070 204 78 89

Mats Swensson, skolöverläkare och MLA  mats@sweme.se

Liza Blennerup, Verksamhetschef medicinska insatsen: liza.blennerup(@)skolpool.se, 072 506 59 35              

Lotta Bohlin, Konsultchef syd.                               lotta.bohlin@skolpool.se, 076 790 21 50

Hanna Skanne, Konsultchef syd/väst. hanna.skanne@skolpool.se

Eva Svensson, Konsultchef/samordnande skolsköterska, eva.svensson@skolpool.se

Nina Lilja, konsultchef Stockholm och Mälardalen                 nina.lilja(@)skolpool.se, 076 795 20 40

Kerstin Swensson, Administratör, 073 381 01 11                      ekonomi(@)skolpool.se

Affärsidé och vision

Vår affärsidé är:

”Att vara en flexibel och pålitlig partner som hjälper skolan med personal och kompetens så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet.”

och vår vision för framtiden är: 

“Vi vill bidra till att alla elever ska ha fungerande förutsättningar för att kunna fokusera på sin utbildning, växa som individer och utvecklas för framtiden."

 

 

 info@skolpool.se, 046 389 222

SkolPool Sverige ingår i koncernen Maxkompetens Sverige AB, som är noterad på First North. I koncernen ingår också bemanningsbolaget Maxkompetens, som är specialiserat på teknik, industri och IT.