SkolPool Sverige - personal för skolor

SkolPool är den största privata arbetsgivaren inom medicinsk elevhälsa! SkolPool hjälper till med bemanning, rekrytering och entreprenadlösningar inom områdena Elevhälsa, SYV och Pedagogisk personal

Hyr skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, speciallärare, lärare, rektor, kurator eller SYV (studie- och yrkesvägledare) från oss.

Elevhälsa genom bemanning eller entreprenader med vårdgivaransvar. 

SkolPool hjälper gärna till och löser lärarbehov inom såväl förskola som grundskola, gymnasieskola, folkhögskola och vuxenutbildning. Vi har ett stort kontaktnät av så väl behöriga lärare som lärarstudenter i slutet av sin utbildning.

Hyr era lärare från SkolPool om ni söker en lösning för kortare eller längre vikariat, inom kärn-, karaktärs- eller yrkesämnen.

Vi kan också hjälpa er med specialpedagoger och speciallärare

Vet du om att du också kan få hjälp av SkolPool med rekrytering av lärare?

Kontakta oss redan idag så att vi så snart som möjligt kan hitta en lösning på era problem!

 

 info@skolpool.se, 046 389 222

SkolPool Sverige ingår i koncernen Maxkompetens Sverige AB, som är noterad på First North. I koncernen ingår också bemanningsbolaget Maxkompetens, som är specialiserat på teknik, industri och IT.