SkolPool Sverige - personal för skolor

SkolPool är den största privata arbetsgivaren inom medicinsk elevhälsa! SkolPool hjälper till med bemanning, rekrytering och entreprenadlösningar inom områdena Elevhälsa, SYV och Pedagogisk personal

Hyr skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, speciallärare, lärare, rektor, kurator eller SYV (studie- och yrkesvägledare) från oss.

Elevhälsa genom bemanning eller entreprenader med vårdgivaransvar. 

Hör av dig till oss!


SkolPool Sverige AB

Postadress
Östra Mårtensgatan 19
223 61 Lund

Hantverkargatan 25 B

112 21 Stockholm

Telefon 046 389 222

E-post info@skolpool.se

Besöksadresser: 

Östra Mårtensgatan 19, Lund

Hantverkargatan 27, Stockholm

Karta till SkolPools kontor i Lund

 

Karta till SkolPools kontor i Stockholm

 

 info@skolpool.se, 046 389 222

SkolPool Sverige ingår i koncernen Maxkompetens Sverige AB, som är noterad på First North. I koncernen ingår också bemanningsbolaget Maxkompetens, som är specialiserat på teknik, industri och IT.