SkolPool Sverige - personal för skolor

SkolPool är den största privata arbetsgivaren inom medicinsk elevhälsa! SkolPool hjälper till med bemanning, rekrytering och entreprenadlösningar inom områdena Elevhälsa, SYV och Pedagogisk personal

Hyr skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, speciallärare, lärare, rektor, kurator eller SYV (studie- och yrkesvägledare) från oss.

Elevhälsa genom bemanning eller entreprenader med vårdgivaransvar. 

Studie- och yrkesvägledarens roll

Nya skollagen ställer krav på studie- och yrkesvägledning. Elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklassen, ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

Arbetsuppgifter för en studie- och yrkesvägledare kan till exempel vara att:

- Informera elever och föräldrar i grupp och enskilt om kommande studieval eller inför yrkesliv

- Hålla sig ajour om det ständigt förändrade samhället avseende studier och arbeten

- Ordna praktikplatser samt vara skolans kontaktperson gentemot dessa

SkolPool hyr ut studie- och yrkesvägledare med gedigen erfarenhet, entusiasm för att skapa relationer och förmåga att coacha eleverna mot deras mål och förhoppningar.

Vet du om att du också kan få hjälp av SkolPool med rekrytering av studie- och yrkesvägledare?

Kontakta oss redan idag så att vi så snart som möjligt kan hitta en lösning på era problem!

 

Barn-på-gäsmatta.jpg

 info@skolpool.se, 046 389 222

SkolPool Sverige ingår i koncernen Maxkompetens Sverige AB, som är noterad på First North. I koncernen ingår också bemanningsbolaget Maxkompetens, som är specialiserat på teknik, industri och IT.