SkolPool Sverige - personal för skolor

SkolPool är den största privata arbetsgivaren inom medicinsk elevhälsa! SkolPool hjälper till med bemanning, rekrytering och entreprenadlösningar inom områdena Elevhälsa, SYV och Pedagogisk personal

Hyr skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, speciallärare, lärare, rektor, kurator eller SYV (studie- och yrkesvägledare) från oss.

Elevhälsa genom bemanning eller entreprenader med vårdgivaransvar. 

Specialpedagogens och speciallärarens roll

En specialpedagog och en speciallärare arbetar på olika sätt, men den gemensamma nämnaren är att de arbetar för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd och kommer ofta in i elevernas liv som en del av en utredning eller som det lagstiftande stöd som alla elever har rätt till.

Uppgifterna kan variera och till exempel vara att:

- Ha övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten                                                  - Ha ansvar för utredningar och åtgärdsprogram                                                                                               - Handleda övrig personal                                                                                                                               - Arbeta med elever med inlärningssvårigheter

Hyra specialpedagog eller speciallärare från SkolPool

En erfaren specialpedagog eller speciallärare kan vara hela skillnaden när det handlar om pedagogiskt utvecklingsarbete, stöttning av lärarteamet och enskilda elevers framgång. Genom att hyra en specialpedagog eller speciallärare från SkolPool kan ni öka kvaliteten på er pedagogiska verksamhet.

Vet du om att du också kan få hjälp av SkolPool med rekrytering av specialpedagoger och speciallärare?

Kontakta oss redan idag så att vi så snart som möjligt kan hitta en lösning på era problem!

 

Barn-i-klassrum.jpg

 info@skolpool.se, 046 389 222

SkolPool Sverige ingår i koncernen Maxkompetens Sverige AB, som är noterad på First North. I koncernen ingår också bemanningsbolaget Maxkompetens, som är specialiserat på teknik, industri och IT.