SkolPool Sverige - personal för skolor

SkolPool är den största privata arbetsgivaren inom medicinsk elevhälsa! SkolPool hjälper till med bemanning, rekrytering och entreprenadlösningar inom områdena Elevhälsa, SYV och Pedagogisk personal

Hyr skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, speciallärare, lärare, rektor, kurator eller SYV (studie- och yrkesvägledare) från oss.

Elevhälsa genom bemanning eller entreprenader med vårdgivaransvar. 

Skolsköterskans roll

Bestämmelserna om kring elevers rätt till skolsköterska beskrivs i stycket om elevhälsa i den nya skollagens 2 kap (25 - 28 §§). Enkelt uttryckt kan skolsköterskans uppgift som en del av elevhälsan sägas vara att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot de mål som gäller för utbildningen. I stödjandet av elevernas utveckling kan elevhälsan sägas vara en resurs till stöd för skolans utvecklade och lärande uppgift.

Detta innebär att en skolsköterska har till uppgift att till exempel:

- Genomföra hälsosamtal

- Genomföra vaccinationer

- Följa upp med kontrollelever

Att hyra en skolsköterska från SkolPool är ett bra sätt att komma en bit på vägen mot en bra elevhälsa!

SkolPools skolsköterskor har:

- vidareutbildning till disktriktssköterskor, barn- och ungdomssjuksköterskor eller skolsköterskor

- erfarenhet från liknade arbete, i princip alltid från arbete som just skolsköterska

- en trygg profil och ett gediget kunnande.

Vet du om att du också kan få hjälp av SkolPool med rekrytering av skolsköterska?

Kontakta oss redan idag så att vi så snart som möjligt kan hitta en lösning på era problem!

 

Barn-i-klassrum.jpg

 info@skolpool.se, 046 389 222

SkolPool Sverige ingår i koncernen Maxkompetens Sverige AB, som är noterad på First North. I koncernen ingår också bemanningsbolaget Maxkompetens, som är specialiserat på teknik, industri och IT.