SkolPool Sverige - personal för skolor

SkolPool är den största privata arbetsgivaren inom medicinsk elevhälsa! SkolPool hjälper till med bemanning, rekrytering och entreprenadlösningar inom områdena Elevhälsa, SYV och Pedagogisk personal

Hyr skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, speciallärare, lärare, rektor, kurator eller SYV (studie- och yrkesvägledare) från oss.

Elevhälsa genom bemanning eller entreprenader med vårdgivaransvar. 

Skolläkarens roll

Svenska Skolläkarförening ser det som skolläkarens uppgift att vara elevens medicinska företrädare, verksamhetschef eller rektors rådgivare och inspiratör och skolsköterskans medicinska stöd och samarbetspartner.

Det innebär bland annat uppgifter så som:

- Att möta och remittera elever 

- Att bevaka evidensen i metodik och kvalitetsgranskning 

- Att vara drivande i utvecklingsarbetet 

- Att ha ett välfungerande kontaktnät

Anlita skolläkare genom SkolPool

Vi på SkolPool är stolta över att, med vår skolöverläkare Mats Swensson i fronten, ha några av landets mest engagerade och kompetenta skolläkare!

Vi är flerfaldigt representerade i Svenska Skolläkarföreningen med Mats som en del av föreningens styrelse. Det gör att vår organisation ständigt får ta del av nya rön och kunskaper och det gör att du som hyr skolläkare av SkolPool får ta del av vår ständiga utveckling.

Vet du om att du också kan få hjälp av SkolPool med rekrytering av skolläkare?

Kontakta oss redan idag så att vi så snart som möjligt kan hitta en lösning på era problem!

 

 info@skolpool.se, 046 389 222

SkolPool Sverige ingår i koncernen Maxkompetens Sverige AB, som är noterad på First North. I koncernen ingår också bemanningsbolaget Maxkompetens, som är specialiserat på teknik, industri och IT.