SkolPool Sverige - personal för skolor

SkolPool är den största privata arbetsgivaren inom medicinsk elevhälsa! SkolPool hjälper till med bemanning, rekrytering och entreprenadlösningar inom områdena Elevhälsa, SYV och Pedagogisk personal

Hyr skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, speciallärare, lärare, rektor, kurator eller SYV (studie- och yrkesvägledare) från oss.

Elevhälsa genom bemanning eller entreprenader med vårdgivaransvar. 

ELEVHÄLSA

Med viktiga kompetenser så som skolsköterska, skolläkare, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog, specialpedagog och speciallärare erbjuder SkolPool såväl bemanning som entreprenadlösningar inom elevhälsan.

Läs mer ›

PEDAGOGER

SkolPool har goda referenser från uppdrag inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi arbetar framför allt med längre uppdrag där det är möjligt att skapa en god kvalitet som kommer eleverna till godo.

Läs mer ›

REKRYTERINGAR

Med över 150 rekryteringar per år inom skolans värld och möjlighet till effektiva rekryteringsverktyg är SkolPool ett kvalitetsalternativ när det gäller rekryteringar i olika former.

Läs mer › 

Ladda ner vår företagspresentation här.

Följ oss på Facebook! Där kan du läsa om vad som sker inom SkolPool, nya uppdrag och mycket mer. Facebook.com/skolpool. Vi ses! 

Läs mer om våra aktuella uppdrag på sidan "Lediga tjänster".

Auktoriserat bemanningsföretag SkolPool

 info@skolpool.se, 046 389 222

SkolPool Sverige ingår i koncernen Maxkompetens Sverige AB, som är noterad på First North. I koncernen ingår också bemanningsbolaget Maxkompetens, som är specialiserat på teknik, industri och IT.