SkolPool Sverige - personal för skolor

SkolPool är den största privata arbetsgivaren inom medicinsk elevhälsa! SkolPool hjälper till med bemanning, rekrytering och entreprenadlösningar inom områdena Elevhälsa, SYV och Pedagogisk personal

Hyr skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, speciallärare, lärare, rektor, kurator eller SYV (studie- och yrkesvägledare) från oss.

Elevhälsa genom bemanning eller entreprenader med vårdgivaransvar. 

En skola som satsar på en kvalitativ elevhälsa har bättre förutsättningar att stödja eleverna att nå kunskapsmålen.

 Vi erbjuder helhetslösningar för elevhälsan i form av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och kurator, såväl som enskilda konsulter

• Vi samarbetar med ProReNata som erbjuder ett enkelt, webbaserat och användarvänligt datajournalsystem

• SkolPool tar på sig vårdgivaransvaret för elevhälsan. Då hjälper vi er skola med bl.a. verksamhetsansvar, medicinskt ledningsansvar, metodstöd, handledning och försäkringar.

SkolPool håller sig uppdaterat vad gäller elevhälsans uppdrag och utbildar och kompetensutvecklar våra konsulter fortlöpande. Vår utgångspunkt är att hälsa och lärande går hand i hand och har samma bestämningsfaktorer (så som aktuell forskning om hälsa och lärande visar). 

Elevhälsans medicinska del arbetar hälsofrämjande och förebyggande med individuella hälsobesök och vaccinationer.

 

 info@skolpool.se, 046 389 222

SkolPool Sverige ingår i koncernen Maxkompetens Sverige AB, som är noterad på First North. I koncernen ingår också bemanningsbolaget Maxkompetens, som är specialiserat på teknik, industri och IT.