SkolPool Sverige - personal för skolor

Vi hjälper till med bemanning, rekrytering och entreprenadlösningar inom områdena Elevhälsa, SYV och Pedagogisk personal

Hyr skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, speciallärare, lärare, rektor, kurator eller SYV (studie- och yrkesvägledare) från oss.

Elevhälsa genom bemanning eller entreprenader med vårdgivaransvar. 

ELEVHÄLSA

Med viktiga kompetenser så som skolsköterska, skolläkare, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog, specialpedagog och speciallärare erbjuder SkolPool såväl bemanning som entreprenadlösningar inom elevhälsan.

Läs mer ›

PEDAGOGER

SkolPool har goda referenser från uppdrag inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi arbetar framför allt med längre uppdrag där det är möjligt att skapa en god kvalitet som kommer eleverna till godo.

Läs mer ›

REKRYTERINGAR

Med över 150 rekryteringar per år inom skolans värld och möjlighet till effektiva rekryteringsverktyg är SkolPool ett kvalitetsalternativ när det gäller rekryteringar i olika former.

Läs mer › 

Ladda ner vår företagspresentation här.

Följ oss på Facebook! Där kan du läsa om vad som sker inom SkolPool, nya uppdrag och mycket mer. Facebook.com/skolpool. Vi ses! 

Nyheter och aktuellt

From. 1/11 2014 är SkolPool Sverige ett auktoriserat bemanningsföretag. Det är ett steg i vårt kontinuerligt pågående arbete kring kvalitet och transparens. Läs mer på Tryggbemanning.se.

Läs mer om våra aktuella uppdrag på sidan "Jobba på SkolPool!".

Auktoriserat bemanningsföretag SkolPool

info@skolpool.se, 046 389 222